فیلم | جدیدترین جمله قصار جواد خیابانی را در این ده ثانیه ببینید!

معتبرترین سایت پیش بینی فوتبال

سایت معتبر پیش بینی فوتبال –

فیلم | جدیدترین جمله قصار جواد خیابانی را در این ده ثانیه ببینید!

جواد خیابانی عادت کرده به شیوه گفتن جملات بزرگان غافلگیرمان کند و این جدیدترین شاهکار او در گزارش بازی اتلتیکو مادرید و بارسلوناست که وایرال شده .
جایی که می گوید…

جواد خیابانی
سایت پیش بینی فوتبال معتبر